YEN SUSHI PREMIUM – Sakura Event

THE SEASONAL DINING OFFER Lấy cảm hứng từ mùa hoa Sakura, một trong những mùa đẹp nhất tại Nhật Bản. Ông Kobayashi Takamasa – Bếp trưởng tại YEN Sushi Premium đã sẵn sàng để mang đến thực [...]