HOT LINE: 1900 066 890

ZENSAI
SALADA
SASHIMI
CARPACCIO
GUNKAN
NIGIRI
TEMAKI
MAKI
URAMAKI
YAKIMONO
AGEMONO
OKAYU
MENRUI
SHIRUMONO
GOHANMONO
NABEMONO
LUNCH SET