SOFT OPENING YEN SUSHI SAKE PUB CHI NHÁNH XUÂN THỦY

YEN Sushi Sake Pub dành ưu đãi 15% tổng giá trị hóa đơn đầy hấp dẫn nhân dịp 𝗦𝗼𝗳𝘁 𝗢𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 từ 27/10/2019 – 01/11/2019 Hướng đến những trải nghiệm hoàn mỹ là điều YEN Sushi Sake Pub trân [...]